VŠEOBECNÉ NÁJEMNÍ PODMÍNKY

Vážení hosté,

cestovní agentura Elann- Iva Řepová, se sídlem i provozovnou v Horní Plané, se specializuje na pronájem rekreačních objektů v oblasti Lipenské přehrady. Zprostředkovávám pobyty/pronájmy v lokalitě, kterou velmi dobře znám a jsem tedy schopna klientům podat podrobné informace o okolí nabízených kapacit. Mým velkým přáním je, abyste v našem kraji strávili příjemnou dovolenou. Prosím, věnujte pozornost „Všeobecným nájemním podmínkám“, ve kterých se vás vynasnažím informovat o všem, co by mohlo ovlivnit váš pobyt.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cestovní agentura Elann zákazníkovi (objednavateli) jménem a z pověření současných majitelů nebo jimi pověřených osob zprostředkovává časově ohraničený pronájem rekreačních objektů.
Všeobecné zprostředkovatelské a nájemní podmínky CA Elann (zprostředkovatele), upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CA Elann a zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou, ne mladší než 18 let) v souladu s platnými právními předpisy ČR a jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.
Po úhradě zálohy (rezervačního poplatku) za pronájem je považován smluvní vztah mezi zákazníkem a zprostředkovatelem za právoplatně uzavřený.
Zákazník, který si pronájem/pobyt objednal plně zodpovídá za smluvní závazky všech zúčastněných osob.

II. OBJEDNÁVKA A ÚHRADA PRONÁJMU/POBYTU

Pronájem/pobyt lze objednat telefonicky, e-mailem nebo pomocí on-line objednávkového formuláře přímo u vybraného objektu. Platí, že přednost má vždy objednávka provedená jako první. Může nastat situace, že na www stránkách je požadovaný termín vybraného objektu označen jako volný, objednávka však byla provedena telefonicky a termín nebyl na www stránkách ještě vyblokován, v takovém případě má přednost první objednávka-tedy telefonická.

V objednávce musí být uveden pravdivý počet osob, včetně všech dětí. Při pobytu s domácími zvířátky je klient povinen uvádět o jaké zvířátko se jedná, počet, rasu, není-li rasa známá pak velikost.

Po obdržení objednávky bude tato zpracována a budou vám doručeny: Instrukce k pronájmu/pobytu obsahující storno podmínky pro zálohu i doplatek, platební podmínky, čísla účtů, VS, termíny splatnosti, instrukce k nástupu na pobyt apod. Současně obdržíte Zálohovou fakturu. Tuto uhraďte pouze pokud souhlasíte s podmínkami, které jsou uvedeny v Instrukcích k pronájmu/pobytu.

Výše zálohy je u každého objektu individuální a pohybuje se od 1.000,-Kč – polovina z celkové částky za pronájem/pobyt a zpravidla je splatná do 3-10 pracovních dnů od zpracování objednávky.

Doplatek za pronájem/pobyt je splatný 60-30 dnů před nástupem a to na účet majitele objektu.

V případě, že záloha nebyla v požadovaném termínu připsána na uvedený účet, je pronájem/pobyt považován automaticky za neplatný a termín je vrácen opět do nabídky. Pokud byla vámi záloha uhrazena a připsána na účet po termínu splatnosti (bez předchozí domluvy) a v souvislosti s pozdní platbou byla již potvrzena rezervace jinému klientovi, uhrazená záloha bude navrácena, ovšem s právem naúčtování si jednorázového manipulačního poplatku ve výši až 200,-Kč. Tento poplatek se odečítá z uhrazené zálohy.

Objednavatelům, kteří mají možnost využít finančního příspěvku od zaměstnavatele zajistím fakturaci. K tomu potřebuji následující informace: adresu zaměstnavatele, IČ, DIČ, výši příspěvku, případně znění faktury.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností souvisejících s rezervací nebo platbou, mne kontaktujte telefonicky nebo emailem.

III. VYBAVENÍ OBJEKTU, VZDÁLENOSTI A SLUŽBY

Rekreační objekty jsou postaveny a vybaveny podle osobního vkusu a finančních možností pronajímatele. Podklady pro popis v internetovém katalogu byly dodány pronajímatelem a popisy v katalogu byly vypracovány zprostředkovatelem s velkou pečlivostí (všechny kapacity před zařazením do nabídky osobně navštívím a prohlídky objektů opakuji minimálně 1x za 2 roky) Popisy jsou pravidelně aktualizovány. Protože pronajímatelé mění vybavení rekreačních objektů a provádí úpravy pozemků, může se skutečnost mírně odlišovat od popisu či fotografií objektu v katalogu. Za vybavení a čistotu rekreačního objektu plně zodpovídá pronajímatel.

Prosím věnujte pozornost následujícím informacím
– v některých objektech je jediný zdroj vody vlastní studna, mnohdy pouze s užitkovou-nepitnou vodou

– díky omezenému množství vody je nutné vodou neplýtvat. Ohřev vody bývá zajištěn většinou průtokovým ohřívačem vody nebo bojlerem, spotřeba teplé vody je tedy závislá na možnostech těchto zařízení. Není možné používat mnoho elektrických spotřebičů současně a to vzhledem k síle jističů

– schody do podkroví mohou být strmé, úzké a bez zábradlí. Podkrovní místnosti mohou mít zkosené a nízké stropy
– ložnice mohou být průchozí, je-li v popisu uveden „spací prostor“ nejedná se o plnohodnotnou ložnici.

Je-li uvedeno „spaní na galerii“, znamená to, že vstup do tohoto prostoru je po otevřeném schodišti z některé z místností v přízemí a spaní není od tohoto prostoru uzavřeno dveřmi. Příčky u ložnic mohou být dřevěné, neodhlučněné. U přistýlek se zpravidla jedná o rozkládací pohovky, křesla, menší lehátka nebo pouze matrace

– pokud v popisu nejsou uvedeny TV,SAT, Wi-Fi, mrazák, mikrovlnná trouba,.. pak je v objektu nehledejte. Tento objekt těmito zařízeními nemusí disponovat

– pozemky bývají neoplocené a mohou se na nich nacházet keře, stromy, složené dřevo. V některých případech nemusí být celý pozemek plně k dispozici zákazníkovi, může částečně sloužit k potřebám majitele (kůlny, sklady na nářadí, záhonky , ..). Pokud je k dispozici ohniště, pak pouze s omezeným množstvím dřeva nebo bez dřeva, klient by si měl otop zajistit sám. Zahradní nábytek nemusí počtem odpovídat maximálnímu počtu ubytovaných

– je-li parkování umožněno na soukromých pozemcích, pak se jedná o parkování osobních aut a to omezeného počtu. Je nutné respektovat místa k parkování určená. Příjezdové cesty bývají mnohdy zčásti pouze lesní, polní nebo špatné kvality a v zimě neudržované

– objekty jsou většinou součástí více či méně osídlených chatových osad, pronajímatel ani zprostředkovatel nezodpovídají za ruch způsobený ostatními obyvateli těchto osad

– vzhledem k ryze přírodnímu charakteru pozemků je na těchto pozemcích možný výskyt např. mravenců, pavouků, komárů a jiných živočichů volně žijících v přírodě. Mnohdy není možné zabránit výskytu těchto živočichů ani v objektech

– vzdálenosti jsou pouze orientační. Může dojít k jejich změnám např. v souvislosti s uzavírkami cest, změnou majitele přístupových cest, atd. Za tyto změny nemůže být pronajímatel ani zprostředkovatel zodpovědný, stejně jako za změny související s provozem a otevíracími dobami restaurací, obchodů, sportovišť a jiných, v popisu, nabízených služeb

Ubytování v apartmánech a v soukromí se odlišuje od pronájmu/ubytování v rekreačních objektech (chatách). V těchto kapacitách zpravidla objednavatel nebydlí sám, v ostatních apartmánech mohou být ubytováni jiní hosté nebo je nabízené ubytování součástí domu, který obývá majitel. Pozemky k užívání, případně vstupy do objektů jsou mnohdy společné s ostatními ubytovanými nebo s majiteli.

V popisech jednotlivých objektů se snažím na veškeré skutečnosti, které by vás mohly nemile překvapit, upozornit. Mým cílem je nic před zákazníkem neskrývat a co možná nejpodrobněji jej o každém objektu informovat.

IV. CENA POBYTU

Ceny objektu jsou určovány především podle požadavku majitele objektu za pronájem, dále podle atraktivnosti objektu, jeho polohy, okolí a podle termínu pobytu. V katalogu jsou ceny zpravidla uváděny za týden a objekt pro určitý počet osob a jsou uvedeny včetně provize zprostředkovatele. Jaké služby nebo poplatky ceny zahrnují nebo nezahrnují je uvedeno v popisu každého objektu. Ceny určitě nezahrnují: cestovní pojištění a pojištění pro případ storna, náklady na dopravu, stravování. V Instrukcích k pobytu/pronájmu musí být vždy jasně uvedeno jaké služby a poplatky jsou zahrnuty v ceně a jaké služby a poplatky je nutno uhradit. Při příjezdu zákazník skládá zálohu ( kauci) max. 3.000,-Kč, kterou obdrží zpět po bezchybném předání objektu.

V. STORNOVACÍ PODMÍNKY

Zákazník může pobyt zrušit kdykoliv, pouze písemnou formou, které může předcházet forma telefonická. Rozhodující je přitom okamžik přijetí storna zprostředkovatelem /i telefonické/. Vzhledem ke skutečnosti, že platební podmínky jednotlivých pronajímatelů jsou individuální, nejsou storno poplatky pro každý objekt stejné. Proto jsou uvedeny vždy v Instrukcích k pronájmu/pobytu, který je zákazníkovi zaslán po přijetí objednávky.
Zprostředkovatel je oprávněn zrušit pobyt, jestliže dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem znemožňujícím pobyt. V takovém případě udělá zprostředkovatel vše pro to, aby mohl zákazníkovi nabídnout náhradní objekt stejné kvality. Jestliže se nepodaří adekvátní objekt zajistit nebo zákazník novou nabídku odmítne, vrátí zprostředkovatel a pronajímatel, co nejdříve, zákazníkovi uhrazenou částku. Žádné další náhrady není zákazník po zprostředkovateli oprávněn požadovat.

VI. UBYTOVACÍ POKYNY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

K nástupu se zákazník hlásí na adrese, v den a v čase (většinou mezi 14:00-17:00 hodinou) uvedeném v Instrukcích k pobytu/pronájmu . O případném zdržení je zákazník povinen zprostředkovatele nebo majitele telefonicky informovat. Pokud tak neučiní a k pobytu včas nenastoupí, zprostředkovatel nebo pronajímatele nemůže garantovat řádné předání objektu, pak vstupují v platnost stornovací podmínky a zprostředkovatel nebo pronajímatel je oprávněn objekt nabídnout k dalšímu ubytování jinému klientu. Pozdní nástup na pobyt /i nahlášený/ může být zpoplatněn a to částkou až 250,-Kč za každou započatou hodinu. Při příjezdu předloží host platný doklad totožnosti, Instrukce k příjezdu nebo alespoň kód rezervace a seznam ubytovaných hostů včetně dětí. Tento bude ve formě: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a číslo občanského průkazu, případně číslo cestovního pasu. U osob mladších 15-ti let požadujeme jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště .

Všeobecný provozní řád:
– objekt i pozemek užívají pouze osoby, které byly k pobytu přihlášeny
– pobyt se psy a jinými zvířaty je možný pouze po předchozí domluvě s řádným očkovacím průkazem

/u psů/. Zvířata nesmí volně pobíhat, do objektu smí vstupovat pouze čistá a suchá, nesmí používat postele ani ostatní čalouněný nábytek

– není povoleno přemisťovat nábytek

– host je povinen udržovat v objektu a jeho okolí pořádek a čistotu a pečuje o svěřený majetek, nesmí provádět jakékoliv úpravy na vybavení zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalaci v i mimo objektu

– u většiny objektů je zákaz kouření, přísný zákaz kouření v ložnicích se vztahuje na všechny objekty

– lůžka, polštáře a přikrývky je nutné používat výhradně povlečené a s prostěradlem
– venku je povoleno užívat pouze nábytek k tomu určený (zahradní), parkování pouze na místech k tomu určených
– při odchodu je nutné vypnout elektrospotřebiče a nenechat hořet oheň v krbech a krbových kamnech objekt uzamknout a pozavírat okna
– je-li v popisu uvedeno ohniště, nesmí toto zůstat bez dozoru. Pokud ohniště v popisu není, rozdělávání ohně je zakázáno. Dřevo na ohniště může být v omezeném množství a nebo si jej klient zajišťuje sám
– prosím dodržujte noční klid od 22:00-7:00 hodin

– loď, pokud je součástí pobytu, lze užívat pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, osoby nesmí být pod vlivem psychotropních látek a alkoholu. Děti musí mít záchrannou vestu, která není součástí vybavení lodi a na loď mohou pouze pod dohledem způsobilé osoby

– při ukončení pobytu je host povinen opustit vyklizený objekt zpravidla do 10:00 hod. Objekt i pozemek jsou odevzdány v řádném, čistém a nepoškozeném stavu V případě, že hosté úklid neprovedou, uhradí provozovateli částku za úklid ve výši 500,- – 2.000,-Kč.

Velmi prosím klienty, aby se řídili těmito pokyny, aby pobyt proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných.

V případě porušení těchto podmínek pobytu je pronajímatel nebo zprostředkovatel pověřený pronajímatelem oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady pobyt ukončit nebo požadovat doplacení za další osoby a domácí mazlíčky a to i zpětně /po ukončení pobytu/

Zákazník je zodpovědný za škody na užívaném objektu, jeho vybavení a zařízení, včetně pozemku způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu nahlásit a uhradit pronajímateli osobně nebo prostřednictvím zprostředkovatele a to nejpozději v den odjezdu.

Zprostředkovatel není zodpovědný za zdraví hostů ani za poškození či zcizení věcí.

VII. REKLAMACE

Zjistí-li zákazník nedostatky a závady na objektu je povinen je osobně nebo telefonicky ihned nahlásit přímo pronajímateli nebo zprostředkovateli. Pronajímatel je povinen tyto nedostatky bez zbytečného průtahu odstranit. Pokud tak pronajímatel, který je zodpovědný za čistotu, technický a hygienický stav objektu co nejdříve neučiní, má zákazník právo u pronajímatele uplatnit slevu z pobytu. Zprostředkovatel může být zákazníkovi při řešení stížnosti nápomocen. O reklamaci je třeba učinit zápis a to během pobytu. Finanční náhradu nemůže host vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb, nesouvisejících s objektem chaty, špatné kvality vody v řekách nebo jezeře, nadměrnému výskytu hmyzu a dalších okolností, které nelze předvídat.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných zprostředkovatelských a nájemních podmínek, že jim plně porozuměl a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Zpracování osobních údajů

Objednatel pobytu uděluje CA Elann souhlas se zpracováním osobních údajů, které uvedl v objednávce (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a email). Osobní údaje jsou využívány pro vytvoření a chod objednávky pobytu. Při on-line objednávce je pohyb objednavatele na našich www stránkách anonymní. Objednatel souhlasí s tím, že může být kontaktován prostřednictvím e-mailu, telefonického hovoru, formou SMS nebo zasláním dopisu poštou . CA Elann neposkytuje osobní údaje svých klientů třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti.

Souhlas je platný po dobu 5 let, pokud souhlas objednatel neodvolá před vypršením uvedené doby. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou archivovány pouze v prostorách, které jsou v užívání CA Elann.

Udělený souhlas je dobrovolný . Objednavatel má právo jej kdykoliv odvolat, může také vznést námitky při využívání osobních dat nebo požádat o omezení při jejich zpracování. V průběhu uděleného souhlasu můžete objednatel požádat o opravu a změnu v osobních údajů a o výmaz osobních údajů.